ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

(สอต.3) เข้าพบและหารือแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงฯ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมหารือ “แนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3” (สอต.3)โดย มี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผอ.สถาบันนำทีมผู้บริหาร เข้าพบหารือการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา