ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัยจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวนแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่ง มทร.ศรีวิชัยเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณต้นยางนา มทร.ศรีวิชัย สงขลา