ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชน หาดใหญ่และสงขลา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มอบแด่ สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thai pbs ททบ.5 เทศบาลคอหงส์ นสพ.สมิหลาไทมส์ นสพ.เดลินิส์ นสพ.ภาคใต้โฟกัส สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา