ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพร่วมจัดงาน และรศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ จากนั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยรวมถึงกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ มีการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย