ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีเปิดโครงการ Open house engineering และนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open house engineering และนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้ารวมงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขัน rov และคณะศิลปศาสตร์ อาทิ การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม การแข่งขันปูเตรียงและพับผ้าขนหนูลีลา การแข่งขัน Bartender Contest ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และตึก 58 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย