ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้มีกิจกรรมอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าสู่พิธี กิจกรรมถวายบังคมหน้าพระมหาพิชัยมงกฎ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมร้องเพลงมารช์ราชมงคล มารช์ มทร.ศรีวิชัย เพลงเจ้าฟ้ามหาจักรี และเพลงสรรเสริญพระบารมี อีกทั้งร่วมชมการแสดง “โนราราชมงคล องค์ภูมิพลพระราชทาน” ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย