ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ทั้งนี้ร่วมกิจกรรมตักบาตร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการมอบต้นรวงผึ้งให้กับตัวแทนคณะ ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย และนักศึกษา5 มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโชยน์ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณหาดชลาทัศน์สงขลา