ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’61 “สองเล เสเริน”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย
คณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณซึ่งมีอาจารย์วิวัฒน์ จิตรนวล เป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’61 “สองเล เสเริน” ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบประกาศนีย์บัตร ให้แก่ นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา