ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช