ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีส่งมอบเรือ โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด