ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)"

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความยินดีในนามจังหวัดสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน สถาบันทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดนิทรรศการ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทุกภาคส่วนและพักรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย