ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา