ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมวางพวงมาลานื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา