ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมลงนามถวายพระพร และวางแจกันดอกไม้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์    ดร. สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมลงนามถวายพระพร และวางแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร