ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนวัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีนายโชค กิจฉาโณ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมถึงชาวบ้านในชุมชนวัดท่านางหอม ได้ร่วมพิธีเปิดในโครงการดังกล่าวด้วย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก