ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร และนางวิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และคณะทำงาน ร่วมพิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับนายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและประกอบอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียน ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา