โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัล Smart Agro-Machinery DIProm 2021

ขอแสดงความยินดี กับ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ส่ง “ระบบผสมและพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะนาวพร้อมดื่มแบบอัตโนมัติ”ผลงงานของ อาจารย์ทศพิธ  วิสมิตนันท์   อาจารย์สุห์ดี  นิเซ็ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาริษา โสภาจารย์  ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ  และอาจารย์ นันทพงษ์ พงษ์พิริยะเดชะ เข้าร่วมประกวดรางวัลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ระดับชาติ ประจำปี 2564” Smart Agro-Machinery DIProm 2021 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 115 ทีม วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1.” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ผ่านทาง Facebook Live www.facebook.com/dipromindustry เมื่อที่ 25 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา