ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก กล่าวชื่นชมและยกย่อง นางสาวอภิญญา​ อาจทอง/ นางสาวกาญจนา​ จำปา /นาง​สาวอาทิตยา​ ฤทธิพงษ์ / นาง​สาวสุธาสินี​ อาภรณ์​ศรี
/นางสาวปิญาภรณ์​ หอยบาง นักศึกษาวิทยาลัย​การโ​ร​ง​แรม​และการ​ท่องเที่ยว​....ที่พบเจอเงินสดจำนวน20,000บาท และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง