ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิการิณีพียพัฒน รัฐสีมาคุณากรปียชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง