ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร ศรีวิชัย จัดตรวจหาเชื้อโควิดในสถานศึกษา

ออกอากาศ ผ่านช่อง Thai pbs ศูนย์ข่าวภาคใต้ เวลา 11.20น. วันที่ 28 มกราคม 2565