ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร ศรีวิชัย นวัตกรรม COVID 19 หน้ากากผ้ามัสลินสะท้อนน้ำแอนตี้แบคทีเรีย

มทร ศรีวิชัย นวัตกรรม COVID 19 หน้ากากผ้ามัสลินสะท้อนน้ำแอนตี้แบคทีเรีย

                  เป็นนวัตกรรมหน้ากากผ้าที่เคลือบสารนาโนและสารแอนตี้แบคทีเรีย ที่ช่วยป้องกันละอองเชื้อขนาดเล็กที่เกิดจากการไอ จาม ของผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไป และสามารถเอาไปซักล้างนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากปัญหาวิกฤต COVID-19 ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลน หน้ากากผ้าชนิดนี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ใช้หน้ากากผ้านี้ทดแทนได้  มีการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และได้จัดอบรมการผลิตหน้ากากผ้านี้ขึ้นมาให้กับชุมชน เพื่อนำไปผลิตเองและแจกจ่ายกับคนทั่วไปได้