ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

" มทร.ศรีวิชัย เดินวิ่ง 2019 "

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เดินวิ่ง 2019" เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ สร้างความรัก และสร้างความสามัคคีต่อกัน ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย สงขลา