ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ถ่ายทำสกู๊ปข่าวแนะนำตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ โดย MCOT Family

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และทีมงาน MCOT Family ช่อง 14 ร่วมถ่ายทํารายการ Tech Talk นวัตกรรมเครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการดูแลและเพาะเห็ด ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการระบาดของโรคในเห็ด และสาธิตเครื่องผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าวิจัยและบริการวิชาการ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้ชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ณ ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดอัตโนมัติ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา