ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ก่อนเดินทางลงพื้นที่มรภ.นครศรีธรรมราช

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ก่อนเดินทางลงพื้นที่มรภ.นครศรีธรรมราช

เช้าวันที่ (26 ก.ย. 63) ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะพร้อมเสิร์ฟเมนูประจำจังหวัดตรัง “หมูย่างเมืองตรัง” และนำเสนอผลงานวิจัยน้องใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นโจทย์หินสำหรับนักวิจัย เรื่อง การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตหมูย่างของชุมชน ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี ผศ. ดร.สุปราณี วุ่นศรี คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.นพดล โพชกำเนิด และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ เป็นผู้ร่วมวิจัย ณโรมแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

บรรยากาศในห้องอาหารเป็นไปด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจของการรับประทานอาหารเช้า เมืองตรัง เมืองแห่งการรับประทานอาหาร โดยท่านรัฐมนตรี อว. กล่าวว่า หมูย่างเมืองตรัง อร่อยสมคำลำลือ รสชาติกลมกล่อม ได้ทั้งรสเครื่องยาส่วนผสมต่างๆ ที่หลายคนอยากรู้ว่าสูตรนั้นเป็นอย่างไร กลิ่นของความหอมไม้ยางพาราที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการย่างหมูย่างเมืองตรัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการย่างกว่า 4 – 5 ชั่วโมง จากนั้นทางคณะรัฐมนตรี อว. ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม“