ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รมว.อว. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2563 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จ.ตรังติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นที่ถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาคมท้องถิ่น“เวลานี้ชาวบ้านพูดแล้วว่า รู้จักงานวิจัย เขาทำวิจัยเป็นแล้ว ดังนั้น เราต้องสนับสนุนงานวิจัยที่ทำให้คนเป็นนักวิจัย ที่ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ต้องให้คนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นนักวิจัยด้วย โดยต้องเป็นการทำวิจัยแบบที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด นั่นคือ การคิด ใคร่ครวญ หาความรู้ และสร้างความรู้ เพราะการทำวิจัยจะได้ผลจริงส่วนหนึ่งคือ ต้องทำให้วิจัยเป็น “วัฒนธรรม” หรือเป็น “วิถีชีวิต” และต้องเป็นงานวิจัยที่ออกนอกมหาวิทยาลัย โดย อว. จะสนับสนุนให้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. เข้ามาดำเนินการต่อไป” รมว.อว. กล่าวสำหรับการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รมว.อว. ได้นำคณะผู้บริหาร อว. โดยเฉพาะหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางที่จะทำงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ถือเป็นการสนธิกำลังของหน่วยงานภายใต้ อว.  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจัดทำ “อว. สัญจร” โดยนำทีม อว. ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน อว. ในภูมิภาคต่าง ๆ ทุก 2 เดือน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันควบคู่กับการจัดตั้ง “อว.ส่วนหน้า” หรือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะทำงานร่วมกันเพื่อให้ อว. เป็นกระทรวงแห่งการปฏิบัติ สามารถนำความรู้มาช่วยพัฒนาประเทศและภูมิภาคได้จริง