ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ภาคใต้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ Generation Y ได้แก่ นางสาวซูมัยยะห์ ตอรี นายประพนธ์ ชนะพล และนางสาวณัฐชนา นวลยัง เจ้าของผลงาน มนต์เสน่ห์เมืองใต้ (การออกแบบผ้าทอผ้าบาติก เก๋บาติก จ.ยะลา) โดยมี ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ และ อ.ณัฐชนา นวลยัง ผู้ควบคุมและให้คำปรึกษา มนต์เสน่ห์เมืองใต้ ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคใต้ เทือกเขา Halabala ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและพฤกษานานพรรณ ทั้งผู้ออกแบบนำเสนอ เครื่องแต่งกายที่สอดคล้องกับไลท์สไตล์ ของกลุ่ม gen y ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดีไซน์ที่ทันสมัย ตัดเย็บด้วย เนื้อผ้าที่มีคุณภาพดีผู้ออกแบบเลือกใช้/วัตถุดิบจากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเก๋บาติก จังหวัดยะลา ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสู่ อัตลักษณ์อันโดดเด่นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจาก gen y สามารถเป็นกระบอกเสียง สำคัญในการเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เข้าถึงแฟชั่นในปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่ระดับสากลต่อไป เทคนิคเขียนบาติกแบบ freehand รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิต/นักศึกษาใน Generation Z รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นางสาวสาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และนางสาวณัฐพร ธีรสุปาณี เจ้าของผลงาน SKATER The New Wave (การออกแบบผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง) ผ้าไทยใส่ได้ทุกGen“Skater The New Wave” The new wave คลื่นลูกใหม่ แรงต้านที่กระทบเข้าหาฝั่งโดยไร้สิ่งใดต้านทาน เปรียบเสมือกับเด็กใน Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้โดยไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งใด คลื่นลูกใหม่นี้ที่จะพัฒนาโลกของเราให้เดินไปข้างหน้า โดย Concept ในการออกแบบคือ Skater หรือกีฬา Skateboard ตัวแทนของวัยรุ่นในยุคนี้สื่อถึงความกล้า ไม่เกรงกลัวที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ เปรียบเสมือนกับคลื่นที่กระทบเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราคือ เด็กรุ่นใหม่ในช่วงอายุตั้งแต่ 9 – 24 ปี เหล่าเด็กนักเรียนนักศึกษา ที่ก้าวทันกระแส Social ผู้นำแฟชั่นหรือกระแสที่กำลังนิยมในปัจจุบัน ให้หันมาให้ความสนใจ ละสนุกไปกับการสวมใส่ผ้าไทย เทคนิคที่นำมาใช้ในการออกแบบ ได้แก่ การปักทึบ การเย็บกดและการเย็บแบบ Boro Stitches เป็นต้น ด้านรูปทรงของชุดนั้น ทางผู้ออกแบบต้องการให้มีความคล่องตัวในการสวมใส่ มีความสดใสและเท่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และที่สำคัญต้องสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทางผู้ออกแบบได้เลือกใช้ ผ้าฝ้ายทอมือ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง มาเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บ ซึ่งลักษณะพิเศษของผ้าทอนาหมื่นศรีอยู่ที่โครงสร้างของผืนผ้า ลวดลาย และสี เนื่องจากผู้ทอเป็นช่างที่มีฝีมือสามารถนำลวดลายต่างๆ มารวมไว้ในผืนผ้า เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายตาหมากรุก เป็นต้น โดยผ้าที่ผู้ออกแบบเลือกใช้คือ ผ้าทอลายตาหมากรุก สาเหตุที่เลือกเพราะ ผ้าลายนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันและลวดลายที่ทันสมัยไม่ว่าจะยุคไหนๆ เข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับเด็กใน Gen Z