ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต"

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ชี้แนะในการร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในการรองรับการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของอนาคตข้างหน้า โดยมีคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารวมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่