โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

พิธีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้ มทร.   ศรีวิชัย สงขลามีผู้เกษียณอายุราชการอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 16ท่าน ซึ่งได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ ร่วมพูดคุย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง