ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  ผศ.สุเทพ  ชูกกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชการที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เนื่องใน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย