ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ร่วมชมการแสดงพิธีเปิด "นาฎยลีลาศิลป์" โดยวิทยาลัยรัตภูมิร่วมกับสำนักศิลปและวัฒนธรรมศรีวิชัย มีพิธีมอบรางวัล "สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6" มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ให้การสนันสนุน และร่วมชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา