ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยก่อนส่งตัวกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ และคณะทำงานทุกท่าน ในการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ซึ่งจากการลงพื้นที่จะใช้อาคารกิจกรรมนักศึกษา หรือโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม(Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการ ไม่พบเชื้อหรือรักษาหายแล้ว มาพักฟื้นเพื่อกักตัวก่อนส่งกลับที่อยู่อาศัยอย่างมั่นใจว่าผู้ป่วยหายแล้ว 100% 

หลังจากการสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นายอำเภอทุ่งใหญ่เดินทางต่อไปที่หอพักนักศึกษาชาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ของตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายอำเภอทุ่งใหญ่และคณะทำงานได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่กักตัวเพื่อรองรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในตำบลทุ่งใหญ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด