ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เข้าพบปะ อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคาม 2563 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เข้าพบปะ ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการรับบริจาคโลหิต การขอความร่วมมือคณาจารย์นักศึกษาในการไปช่วยสอนโรงเรียน ตชด. อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี อ.จะนะ อ.สะเดา ร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมวันเด็ก และเรื่องการประชาสัมพันธ์ประติมากรรมเต้าคั่วและส้มโหนดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยท่านนายกเหล่ากาชาดยังได้มอบกระเช้าแมสผ้าซึ่งเป็นของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ให้กับท่านอธิการอีกด้วย