ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย