ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานครบรอบ 40 ปี "ศูนย์เศรษฐพัฒน์" เดินหน้าพัฒนาลานประติมากรรมริมหาดชลาทัศน์ หนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว "สงขลามาเด้ เที่ยวนับ 100 หรอยนับ 1,000"

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คุณจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประธานกรรมการ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผอ.สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พลังงานจังหวัด สงขลา ผอ.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ร่วมเปิดโครงการแต่งแต้มสีสันลงบนประติมากรรมรูปปั้นหนูแมวและฉลองครบรอบ40ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ตั้งชื่อแมวว่า "เต้าคั่ว" และหนูว่า "ส้มโหนด" ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชศรีวิชัยสงขลา