ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

Hot News

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
"คุณค่าของครู The Values of Teachers"
ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชน หาดใหญ่และสงขลา
โครงการการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2
เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชน
มทร.ศรีวิชัย MOU 15 ชุมชน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
พิธีเปิดป้ายอาคารโรงฝึกงานเครื่องกล – ช่างพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ฯ
มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’