ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

Hot News

การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์
มทร.ศรีวิชัย MOU ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร
ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดประจำปีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561
ร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว แนะนำเส้นทางการศึกษา
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2561
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภา มทร.ศรีวิชัย