ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Hot News

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’
เลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งสงขลา เขต 1
กิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
ส่งมอบอาคารเรียนแก่มัสยิดนูรุ้นยากีน โครงการค่ายพัฒนาชนบท 2561
สถาปนาคณะวิทย์ฯ ครบรอบ 12 ปี และยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทานปี 2560
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน​วัฒนธรรม​ครั้งที่ 11