ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

Hot News

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง
มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลงานวิชาการระดับนานาชาติ
มทร.ศรีวิชัย รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded”
มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ อบต.ไม้ฝาด พัฒนาหาดราชมงคล
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
รับฟังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 20 ปี RMUTSV >> RUTS
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560