โลโก้มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ติดต่อสอบถาม
Skip to content