โลโก้มทร.ศรีวิชัย

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมใจเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกใน พระกรุณาธิคุณ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ติดต่อสอบถาม
Skip to content