โลโก้มทร.ศรีวิชัย

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/orientation.php

เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่มทร.ศรีวิชัย🎓

ติดต่อสอบถาม
Skip to content