โลโก้มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ บุคลากรจากมูลนิธิพระวิเชียรโมลี และเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย จำนวน 2 คน ได้แก่
นางสาววิตจรา พรหมดี เข้าศึกษาต่อใน สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และ นางสาวนุชรี​ พุทธิ​ เข้าศึกษาต่อใน สาขาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์​ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม ที่อยู่ภายใต้การอุปการะของมูลนิธิพระวิเชียรโมลี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยามเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอันดีของไทย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ติดต่อสอบถาม
Skip to content