โลโก้มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 (สัญจร) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมประชุมเพื่อร่วมพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

ติดต่อสอบถาม
Skip to content