โลโก้มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแคมป์ Hackathon 4 Health  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมแคมป์ Hackathon 4Health ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ่)

ติดต่อสอบถาม
Skip to content