โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มทร. ศรีวิชัย กระชับความสัมพันธ์บุคลากร จัดการแข่งขันกีฬา “บุคลากร มทร. สัมพันธ์”

การแข่งขันกีฬา “บุคลากร มทร. สัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “บุคลากร มทร.สัมพันธ์” โดยมีคณะผูับริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์ 70 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ติดต่อสอบถาม
Skip to content