โลโก้มทร.ศรีวิชัย

งานประชาสัมพันธ์ มทร. ศรีวิชัย จัดประชุมการเตรียมความพร้อมงานเดิน- วิ่ง ร่วมก้าว ก้องรักษ์ ราชมงคล และ รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี ประธานในการประชุมงานประชาสัมพันธ์ มทร. ศรีวิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมงานเดิน- วิ่ง ร่วมก้าว ก้องรักษ์ ราชมงคล และ รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ รอบเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ติดต่อสอบถาม
Skip to content