โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ บุคลากรจากวิทยาลัย การอาชีพหัวไทร เข้าศึกษาดูงานศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ คณะครูนักศึกษา และนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จำนวน 185 คน เข้าศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการแนะนำ และแนะแนวการศึกษา พาชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในอนาคต ณ ห้องประชุมชูพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ติดต่อสอบถาม
Skip to content