โลโก้มทร.ศรีวิชัย

คณะผู้บริหาร มทร. ศรีวิชัย ร่วมพูดคุยในรายการพิราบคาบข่าว

กิจกรรมเดิน- วิ่ง ร่วมก้าว ก้องรักษ์ ราชมงคล ผ่านทางช่อง News NBT Songkhla

เมิ่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพูดคุยในรายการพิราบคาบข่าว ช่อง NBT SOUTH รับชมทางกล่องดิจิทอล ช่อง 11 หรือ News NBT Songkhla เวลา 09.05-09.30 น. ประเด็น : RUTS Walk & Run 2024 “ร่วมก้าว…ก้องรักษ์ราชมงคล” เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง

11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดต่อสอบถาม
Skip to content