โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

ข่าวน่าสนใจ

Thai

International Non-Degree Development Program with International Educational Network by Faculty of Industrial Education and Technology

24 th July 2023, Dr Lamun Kayurin, Assistant to President attended the opening ceremony of the International Non-Degree Development Program with International Educational Network which was hosted by Faculty of Industrial Education and Technology and welcome Prof. Dr. Badlishah Ahmad, advisor, center of excellent advance computing and almost 40 delegates from Faculty of Electronic Engineering & Technology from Universiti Malaysia Perlis. The purpose of the discussion was to strengthen the relationship between institutions and to discuss the related areas as follows:

Thai

ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนระหว่าง มทร.ศรีวิชัย กับ สภาอุตสาหกรรมภาคใต้

เมื่อวันที่

Thai

โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

 

       เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย  ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

 

Thai

Final day for Capacity Building & Capability Development Program of Artificial Intelligence (AI) at Nanyang Polytechnic International (NYPi), Singapore

The final day for the AI training has arrived, today Mr. Mar Kheng Kok continues on the topic of Deep Learning for Natural Language Processing and lets participants join the hands-on session and activities such as ChatGPT Prompting and Chatbot. Before ending the class, Mr. Mar Kheng Kok and Mr. Wee Chee Hong wrap up, conclude and answers questions over the topic which was provided for during the whole week for clearer pictures on AI. To congratulates participants for the succeed of attending AI training during 19-23 June, 2023, Dr.

Thai

Fourth day for Capacity Building & Capability Development Program of Artificial Intelligence (AI) at Nanyang Polytechnic International (NYPi), Singapore

The training program for today have been separated in to 2 sessions. In order to discuss and share ideas about Generative AI and Image Generation using Diffusion Model, in class, Mr. Mar Kheng Kok took part in the morning session. The afternoon session, NYPi provided a learning journey for participants to gain more experiences on AI at SenseTime which was leads by Ms.

Thai