ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวน่าสนใจ

Thai

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ก่อนเดินทางลงพื้นที่มรภ.นครศรีธรรมราช

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ก่อนเดินทางลงพื้นที่มรภ.นครศรีธรรมราช

Thai

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) โมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce สู่สังคม

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว 

Thai

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย นำทัพ ทีมนักวิจัย และชุมชน นำเสนอนิทรรศการผลงานนิทรรศการป่า เขา นา เล บน Positioning ของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม”

Thai

การพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2563 สำนักศิลปวัฒนธรรมศร

Thai

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมบรรยายในโครงการสร้างการรับรู้ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนฯ ดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร และวิทยากร เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อสร้างการรับรู้ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชน ในโครงการสร้างการรับรู้ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนและสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายใต้โครงการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยวรรณ มานะ และอาจารย์จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรย

Thai

มทร.ศรีวิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning ให้แก่อาจารย์ผู้สอน

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning ให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเทคนิ วิธีการสอนสู่สากล โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ STTA ณ โรงแรม ม่อนคำ วิลเลจ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Thai

คณะวิศวกรรมศาสตร๋ ร่วมกิจกรรม​ kick​ off​ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม​เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่​

กิจกรรม​ kick​ off​ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม​เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่​ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม​ โดย​ วช.​ ร่วมกับ​ กอ.รมน.​ ส่งเสริม​เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยน้ำและไอน้ำ​ โดย​ ผศ.​จีระศักดิ์​ เพียรเจริญ, รศ.ดร.​จารุวัฒน์​ เจริญจิต​ และคณะ​ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ศรีวิชัย​ ในการยกระดับเศรษฐกิจ​ฐานราก​ในพื้นที่​ ชุมชนบ้านดอน อ.วิหารแดง​ จ.​ สระบุรี

Thai

คณะวิศวกรรมศาสตร๋ จัดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลสงขลาเมืองอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ เพื่อขจัดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จ.สงขลา

Thai

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

Thai

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี

Thai