ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจศึกษาต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถน้ดและสอบสัมภาษณ์ โควตาปีการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถน้ดและสอบสัมภาษณ์ โควตาปีการศึกษา 2559

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon quota59-1.pdf3.91 MB ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้า ประเภทความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้า  ประเภทผู้มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559   

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารที่แนบมา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 1.ประกาศ.pdf1.61 MB 2.เอกสารแนบท้ายประกาศ-จำนวนที่รับ.pdf72.58 KB 3.ใบสมัครโควตา-pdf.pdf117.57 KB นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 (คลิ๊กตามสาขาวิชาที่ได้สมัครไว้)  สาขาวิชาการเงิน 4 ปี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน ปรกติ สมทบ สาขาวิชาการตลาด 4 ปี สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Friday, 20 November, 2015 - 09:00

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย (LAC 2016)

 

การประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย
Liberal Arts First Conference: Integrated Disciplines and Research (LAC 2016)   คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะ ฯ กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 มกราคม 2559 เพื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะได้ดำเนินการแจ้งผลให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษาโควตา-ปีการศึกษา-2559.pdf349.22 KB คำสั่ง/ประกาศนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2558  โดยสมัครได้ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/

เข้าอ่านรายละเอียดการสมัครได้ตามไฟล์แนบ

 


ไปยังหน้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon pagad59Q.pdf2.5 MB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2558  โดยสมัครได้ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/

เข้าอ่านรายละเอียดการสมัครได้ตามไฟล์แนบ

 


ไปยังหน้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon pagad59Q.pdf2.5 MB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

คณะบริหารธุรกิจ โคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในระบบโควตา ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://student.bba.rmutsv.ac.th/register ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558   รายละเอียดสาขาที่เปิดรับ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!!!! ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาDate: Monday, 14 September, 2015 - 13:45 to Friday, 16 October, 2015 - 13:45

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. ตารางกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
  2. ระเบียบการแข่งขัน
  3. นิทรรศการแต่ละสาขา
  4. ใบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

                   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติ และพิมพ์ใบลงทะเบียน  โดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวได้ที่  http://newstudent.rmutsv.ac.th/ และนำเอกสารดังกล่าวมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๑๖๒๐๕ อาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๑๖) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ให้ผู้รายงานตัวแต่งกายชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1.47 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

        คณะครุศาสตร์ฯ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

                      ตามที่   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและทดสอบสมรรถภาพร่างกายกลางแจ้ง

         สำหรับนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

                    ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   ประจำปีการศึกษา 2558  

       (ดังเอกสารแนบ)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม1.19 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

     ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

     ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม1.92 MB เรื่องทั่วไปนักศึกษา